Tu jeste┼Ť:   Noclegi - strona g?ˇwnaWybrze?e Ba?tyckieFolksVillage Plowce House Gdansk
B┼é─ůd
  • XML Parsing Error at 3:40. Error 9: Invalid character
Cena od:  30 z?
Willa Krystyna
Mi?dzyzdroje
Cena od:  60 z?
Cena od:  40 z?
P.H.U. NO-3
?winouj?cie
Cena od:  15 z?
Cena od:  50 z?
Cena od:  23 z?
Cena od:  18 z?
Cena od:  25 z?
Dom w Gorcach
Por?ba Wielka
Cena od:  35 z?
Cena od:  150 z?
Cena od:  30 z?
Cena od:  40 z?
ID: 500 Arrow FolksVillage Plowce House Gdansk
Charakterystyka

Dla FIRM i osˇb pracuj?cych oferujemy sta?y wynajem kwater pracowniczych na preferencyjnych warunkach uzgadnianych indywidualnie w zale?no?ci od trybu ich u?ytkowania.
Osoby podrˇ?uj?ce w celach turystycznych zapraszamy do pobytu krˇtkoterminowego w naszym obiekcie (+8%VAT). Dysponujemy rˇwnie? apartamentami przystosowanymi do pobytu rodzin z dzie?mi. Oferujemy naszym Go?ciom dobry standard wyposa?enia pokoi oraz zaplecza do rekreacji, odpoczynku i zabaw dla najm?odszych. Tylko u nas wypo?yczalnia rowerˇw, aut oraz przewodnik po Gda?skiej Starˇwce GRATIS! Wystawiamy faktury VAT. Na Pa?stwa ?yczenie zapewnimy ca?odzienne wy?ywienie w atrakcyjnej cenie =40PLN netto/osob?. Atmosfera FolksVillage zapewni ka?demu niezapomniane wra?enia i emocje - naprawd? warto skorzysta?. Zapraszamy.

Plowce House w Gda?sku sieci "Folks Village" zajmuje segment w ci?gu domˇw wielorodzinnych, po?o?onych w centrum Gda?ska, na granicy administracyjnej dzielnic ?rˇdmie?cie oraz Anio?ki / Siedlce u zbiegu ulic Powsta?cˇw Warszawskich i Genera?a Henryka D?browskiego. Jedyne 10 minut spacerkiem dzieli nas od Starego Miasta, w tym ulic D?ugiej, Mariackiej, D?ugiego Pobrze?a wzd?u? Mot?awy, jak rˇwnie? Targu Rybnego. Ponadto znajdujemy si? w odleg?o?ci 1400 m od dworca autobusowego PKS oraz kolejowego PKP Gda?sk G?ˇwny. Blisko po?o?ona jest Akademia Medyczna i jej miasteczko uniwersyteckie. Do gmachu Politechniki Gda?skiej, b?d? miejscowych pla? nadmorskich z k?pieliskami strze?onymi mog? Pa?stwo dojecha? bezpo?rednio komunikacj? miejsk? w czasie 25-cio minutowej podrˇ?y.
Zapewniamy: mo?liwo?? parkowania na terenie posesji, po?ciel z r?cznikiem, kuchni? w pe?ni wyposa?on? z naczyniami, ?azienk? z prysznicem, pralk?, a tak?e dost?p do Internetu za po?rednictwem sieci Wi-Fi oraz tradycyjnie, TV SAT&DVBT - cyfrow? telewizj? naziemn?/satelitarn? w ka?dym pokoju dost?pn? w systemie pre-paid. Ka?demu z naszych Go?ci udost?pniamy telefon stacjonarny w pokoju z odr?bnym numerem Abonenta, a wszystkim osobom obj?tym Programem Partnerskim Sta?ego Klienta oddajemy w u?ytkowanie na czas pobytu samochˇd osobowy z naszej wypo?yczalni aut na bardzo preferencyjnych warunkach. Pomieszczenia mieszkalne obj?te s? elektroniczn? kontrol? dost?pu, natomiast budynek ??cznie z miejscami parkingowymi jest ca?odobowo monitorowany. Ca?o?? stanowi zintegrowany system bezpiecze?stwa dla naszych Go?ci, ktˇry jest nadzorowany przez Agencj? Ochrony Osˇb i Mienia z patrolem interwencyjnym w??cznie.

Dojazd od Dworca PKP Gda?sk G?ˇwny z przystanku autobusowego zlokalizowanego w s?siedztwie restauracji KFC:
autobus ZKM: linie nr 115, 130, 131, 184, 210, 384, N6 (przystanek docelowy-P?owce);
tram ZKM: linie nr 10, 11, 12 (przystanek docelowy-Pohulanka);
Dojazd z lotniska Gda?sk R?biechowo autobusem ZKM: linia nr 210; Rozk?ady jazdy: http://www.ztm.gda.pl/
Korzystne po?o?enie komunikacyjne umo?liwia swobodny dojazd Szybk? Kolej? Miejsk? do centrum miast Gda?sk, Sopot, Gdynia, Wejherowo, a tak?e trˇjmiejskich pla? - mo?liwo?? skorzystania z ich bogatej oferty kulturalno-rozrywkowej Trˇjmiasta.
Rezerwowa? mieszkania/apartamenty w naszym domu mo?na mailowo lub za pomoc? strony na facebook'u: www.facebook.com/folksvillage.

á

Uwagi

PODSUMOWANIE REGULAMINU POBYTU
=========================
Rezerwacja pokoi i apartamentˇw odbywa si? telefonicznie lub za po?rednictwem poczty elektronicznej.

Rezerwacj? uwa?a si? za potwierdzon? po wp?aceniu wcze?niej uzgodnionej zaliczki na rachunek bankowy W?a?ciciela.

Zwrot wp?aconej zaliczki mo?e nast?pi? w przypadku anulowania rezerwacji nie pˇ?niej ni? 3 dni przed planowanym terminem przyjazdu.

W przypadku niestawienia si? Go?cia w dniu planowanego przyjazdu, wp?acona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Pozosta?? nale?no?? za pobyt nale?y uregulowa? przelewem bankowym w dniu przyjazdu.

W przypadku wyjazdu przed up?ywem zarezerwowanego terminu, z przyczyn niezale?nych od w?a?ciciela posesji, pobrana nale?no?? za pobyt w kolejnych trzech dniach nie podlega zwrotowi. Rezerwacja na pozosta?y okres zostaje automatycznie anulowana, a jej rˇwnowartro?? zostaje zwrˇcona na konto bankowe Go?cia w ci?gu 7 dni od daty wyjazdu.

Doba hotelowa rozpoczyna si? o godz. 12:00 a ko?czy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu.

Zameldowanie Go?ci odbywa si? w od godziny 12:00 do godziny 23:00 w dniu planowanego przyjazdu. Przyjazd nocny Go?ci po godzinie 23:00 nale?y uzgodni? telefonicznie z wyprzedzeniem.

Cisza nocna obowi?zuje od godz. 22:00 do godz. 6:00.

Na terenie ca?ego obiektu obowi?zuje ca?kowity zakaz palenia. Z?amanie zakazu skutkuje uruchomieniem si? alarmu przeciwpo?arowego, za co Go?? odpowiada indywidualnie w zakresie obowi?zuj?cych przepisˇw przeciwpo?arowych.

Ze wzgl?dˇw bezpiecze?stwa przy opuszczaniu obiektu nale?y zawsze zamyka? okna oraz drzwi pokoju, a tak?e drzwi wej?ciowe do budynku. Dodatkowo wyjazd nale?y zg?osi? telefonicznie godzin? przed fizycznym opuszczeniem obiektu w celu rozliczenia i odbioru us?ugi.

Miejsca postojowe na terenie posesji s? bezp?atne i niestrze?one. W?a?ciciel posesji nie ponosi odpowiedzialno?ci za parkowane pojazdy, ani znajduj?ce si? w nich mienie. Za dodatkow? op?at? udost?pniamy ca?odobowo zamkni?te gara?e. Umo?liwiamy rˇwnie? parkowanie pojazdu na pobliskim zamkni?tym parkingu strze?onym, gdzie dla naszych Go?ci udzielany jest rabat w wysoko?ci 40% op?at cennikowych.

Go?? ponosi odpowiedzialno?? materialn? za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotˇw wyposa?enia i urz?dze? technicznych, znajduj?cych si? w obiekcie, powsta?ych z jego winy lub winy osˇb go odwiedzaj?cych.

Go?? powinien zawiadomi? w?a?ciciela obiektu o wyst?pieniu ewentualnej szkody niezw?ocznie po jej stwierdzeniu.

W?a?ciciel posesji b?dzie Pa?stwu bardzo wdzi?czny za wspˇ?prac? w przestrzeganiu powy?szych zasad.
Robert Grzymkowski
General Manager Owner

Położenie obiektu
UlicaP?owce 62
Kod pocztowy80-153
MiastoGda?sk
Wojew├│dztwopomorskie -P0-
PaństwoPolska
Współrzędne GPS54.356088;18.631370
Lokalizacja na mapie
Cena ju┼╝ od:  18 z?
PDF Drukuj Email
Region : Wybrze?e Ba?tyckie
Kategoria : Hostel
Wy┼Ťwietle┼ä : 2507
Oceny klient├│w

Nocowa┼ée┼Ť w tym obiekcie, oce┼ä:
FolksVillage Plowce House Gdansk

Twoja ocena:

1.7/5 (55 ocen)

Oferta w liczbach
Ilo┼Ť─ç pokoi: 12
Ilo┼Ť─ç miejsc: 26
Do centrum: 800 metr├│w
Do pla┼╝y: 5000 metr├│w
Cennik nocleg├│w
Cena minimalna: 18 z? 
Cena maksymalna: 90 z?
Cena za pok├│j 2os.: 140 z?
Cena za mieszkanie: 200 z┼é
Udogodnienia
Apartamenty
Dost?p do internetu
Ogˇlnodost?pna kuchnia
Udogodnienia dla rodzin z dzie?mi
Parking
Pe?ny w?ze? sanitarny
Radio w pokoju
Sto?ˇwka
TV w pokoju
Wypo?yczalnia rowerˇw
Kontakt z Partnerem
Telefon:412434123
Tel. kom├│rkowy: 792441660
Zarezerwuj nocleg
Preferowany kontakt

Captchalink *
 
RSS Feed